Plan pracy placówki

Roczny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej

Przedszkola nr 24 na rok szkolny 2020/2021

Opracowany na podstawie:

 • wniosków wynikających z podsumowania pracy w roku 2019/2020
 • priorytetowych zadań nadzoru pedagogicznego Dolnośląskiego Kuratora Oświaty i MEN
 • aktualnych potrzeb placówki

Przyjęte kerunki pracy:

 • EKO BĘDĘ ŚWIAT ZDOBĘDĘ – rozwijanie postaw proekologicznych dzieci.
 • DBAĆ O ZDROWIE WAŻNA SPRAWA, WIĘC KORZYSTAM Z TEGO PRAWA– tworzenie warunków które wspierają edukację zdrowotną i sprzyjają zdrowemu stylowi życia.
 • CZYTAM ŻEBY POZNAĆ ŚWIAT, NIEWAŻNE ILE MAM LAT– tworzenie warunków wspierających rozwój czytelnictwa u dzieci przedszkolnych.

Cele główne:

 • Poznawanie rzeczywistości przyrodniczej poprzez obserwowanie, eksperymentowanie, odkrywanie.
 • Kształtowanie u dzieci świadomego stosunku do środowiska przyrodniczego, właściwych postaw wobec przyrody i jej ochrony.
 • Wdrażanie dzieci do przestrzegania i stosowania ogólnych zasad bezpieczeństwa poprzez uświadamianie im zagrożeń, jakie mogą wystąpić w najbliższym otoczeniu.
 • Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia.
 • Wzbogacanie wiedzy i przeżyć dzieci poprzez kontakt z literaturą dziecięcą.
 • Pobudzanie i pogłębianie motywacji dzieci w wieku przedszkolnym do nauki czytania poprzez stwarzanie optymalnych warunków do rozwijania ich zainteresowań czytelniczych.
top