Plan pracy placówki

Roczny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej   

Przedszkola nr 24 na rok szkolny 2019/2020

Opracowany na podstawie:

 • wniosków wynikających z podsumowania pracy w roku 2018/2019
 • priorytetowych zadań nadzoru pedagogicznego Dolnośląskiego Kuratora Oświaty i MEN
 • aktualnych potrzeb placówki

Przyjęte kierunki pracy:

 • KAŻDY Z NAS ZYSKA NA OCHRONIE ŚRODOWISKA – pogłębianie wiedzy przyrodniczej poprzez bezpośrednią i twórczą działalność dzieci.
 • OTO PIERWSZA ZASADA , ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO WAŻNA SPRAWA– kształtowanie potrzeb i umiejętności dbania o zdrowie i bezpieczeństwo właśnie i innych.
 • CZYTAM KSIĄŻKI, CZYTAM BAŚNIE TO JEST MOJE HOBBY WŁAŚNIE – tworzenie warunków wspierających rozwój czytelnictwa u dzieci przedszkolnych.

Cele główne:

 • Poznawanie rzeczywistości przyrodniczej poprzez obserwowanie, eksperymentowanie, odkrywanie.
 • Kształtowanie u dzieci świadomego stosunku do środowiska przyrodniczego, właściwych postaw wobec przyrody i jej ochrony.
 • Wdrażanie dzieci do przestrzegania i stosowania ogólnych zasad bezpieczeństwa poprzez uświadamianie im zagrożeń, jakie mogą wystąpić w najbliższym otoczeniu.
 • Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytacjach zagrożenia zdrowia i życia.
 • Wzbogacanie wiedzy i przeżyć dzieci poprzez kontakt z literaturą dziecięcą.
 • Ukazanie właściwego kontaktu z książką poprzez wzór osób dorosłych, angażowanie rodziców do działania.
top