Przedszkolna Nagroda Wrocławia

Przedszkolna Nagroda Wrocławia pod patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. Celem tego projektu,  jest:

  • Uaktywnienie placówek przedszkolnych Wrocławia w popularyzacji wiedzy o Wrocławiu;
  • Podjęcie działań zmierzających do poznania środowiska przedszkola, osiedla i miasta;
  • Tworzenie warunków do pobudzania tożsamości regionalnej i kształtowania świadomości małej ojczyzny.

Przedsięwzięcia to, jest połączeniem wszystkich przedszkolnych konkursów dotyczących historii, tradycji, kultury i problemów współczesnego Wrocławia w jeden wspólny cykl.

 

logo

top