Mały Retor

Logopedyczny Program wspierający rozwój mowy i myślenia „MAŁY RETOR” został stworzony na potrzeby naszej placówki dla wszystkich grup wiekowych i ma na celu:

  • Rozwijanie percepcji słuchowej.
  • Rozwijanie pamięci fonetycznej i wzrokowej, posługując się elementarnymi jednostkami językowymi (sylabami, samogłoskami, spółgłoskami).
  • Doskonalenie sprawności analizatora słuchowego w zakresie syntezy i analizy sylabowej.
  • Doskonalenie analizy fonemowej sylab i wyrazów o prostej budowie fonemowej. Przygotowanie do precyzyjnego słyszenia i rozróżniania najmniejszych elementów składowych mowy.
  • Uświadomienie związku między literami a fonemami (litera jako znak graficzny fonemu).
  • Pogłębianie oddechu, mobilizowanie aparatu oddechowego, wydłużanie fazy wydechowej i nauka prawidłowego gospodarowania oddechem. Kształtowanie oddychania dolnożebrowo – przeponowego.
  • Doskonalenie prawidłowej emisji głosu, zniesienie napięcia mięśni krtani i gardła.
  • Doskonalenie koordynacji słuchowo – ruchowej, która przyczynia się do usprawniania narządów mowy (ćwiczenia logorytmiczne).
  • Kształtowanie poprawnej artykulacji głosek poprzez ssanie, połykanie, żucie, ruchy szczęk, języka i warg oraz wypowiadanie różnorodnych głosek.
  • Wzbogacanie słownictwa, rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi z umiejętnością stosowania poprawnych form gramatycznych.
top