Edukacja globalna

Tydzień Edukacji Globalnej ma na celu zwrócenie uwagi społeczeństw w Europie na potrzebę prowadzenia edukacji o sprawach globalnych poprzez intensywne i różnorodne działania skierowane przede wszystkim do dzieci. Ideą Tygodnia w naszej placówce jest zapoznanie młodych ludzi z wyzwaniami i problemami współczesnego świata. Kształtowanie wśród nich postaw sprzyjających ich rozwiązywaniu, respektujących różnorodność kulturową oraz umiejętność porozumiewania się z ludźmi wywodzącymi się z różnych kultur. Inicjatywy Tygodnia mają przyczynić się do pobudzenia aktywności na rzecz bardziej sprawiedliwego świata. Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2012r.

logo

top