Bezpieczny Przedszkolak

Potrzeba bezpieczeństwa jest elementarną potrzebą człowieka, a jej zaspokojenie warunkiem jego rozwoju.Bez tytułu
Małe dzieci są szczególnie narażone na  sytuacje bezpośrednio im zagrażające. Dzieje się tak dlatego, że  czynności zabawowe, które wykonują, absorbują całkowicie ich uwagę i myślenie, nie potrafią jeszcze przewidywać skutków podejmowanych działań, posiadają  niewielkie doświadczenie życiowe i wąski zasób technik radzenia sobie z różnego typu problemami oraz niewykształcone zachowania asertywne wobec trudnych, niecodziennych sytuacji.

Aby dziecko umiało zadbać o własne bezpieczeństwo należy je do tego przygotować. Od najwcześniejszych lat należy kształtować u dzieci umiejętności przewidywania zagrożeń, unikania ich, a jeśli już zaistnieją – zdolności radzenia sobie z sytuacją trudną.

Program „Bezpieczny Przedszkolak” ma na celu kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw i zachowań dzieci w wieku przedszkolnym w sytuacjach trudnych, zagrażających zdrowiu a nawet życiu. Poprzez jego realizację chcemy wyposażyć wychowanków w nawyki unikania, zapobiegania i możliwie szybkiego pokonywania niebezpieczeństw.

Cele ogólne:

  • Nabywanie umiejętności bezpiecznego i właściwego zachowania się w domu, w przedszkolu i na placu zabaw.
  • Podniesienie poziomu bezpieczeństwa dzieci w ruchu drogowym.
  • Kształcenie właściwego zachowania się w kontakcie z obcymi osobami
  • Rozwijanie umiejętności racjonalnego zachowania się w sytuacji zagrożenia i zwracania się o pomoc – poznanie telefonów alarmowych.
  • Wyrabianie nawyku unikania miejsc i zachowań niebezpiecznych.
  • Kształcenie postawy odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo.

 

top