Szkoła i Przedszkole przyjazne żywieniu i aktywności fizycznej

zdrowieZACHOWAJ RÓWNOWAGĘ czyli zdrowe podejście do życia

Instytut Żywności i Żywienia dzięki wsparciu organizacji Swiss Contribution realizuje w Polsce globalną strategię Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dotyczącą propagowania zdrowego stylu życia i zapobiegania otyłości. Projekt otwiera przed nami nowe możliwości. Edukacja, porady ekspertów, warsztaty, najnowsze trendy i badania naukowe. Wszystko, abyśmy mogli żyć w sposób zrównoważony i bardziej świadomy.
Wszystko, aby dłużej cieszyć się życiem!

Podstawowym celem projektu jest promocja zdrowego stylu życia, w tym zapobieganie nadwadze i otyłości, oraz innym przewlekłym chorobom niezakaźnym poprzez edukację w zakresie żywienia i aktywności fizycznej. 

 

Projekt obejmuje 4 zadania. Jako placówka przedszkolna, naszym zadaniem jest:

„Edukacja i wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej w przedszkolach, szkołach: podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz ocena wpływu tej edukacji na sposób żywienia, stan odżywienia, aktywność fizyczną i poziom wiedzy dzieci i młodzieży”.

Wdrażanie programu

W najbliższych 5 latach program będzie realizowany w 100 placówkach w każdym województwie (25 przedszkoli, 25 szkół podstawowych, 25 gimnazjów i 25 szkół ponadgimnazjalnych), a w następnych latach obejmie kolejne placówki.

Program ten jest dobrowolną inicjatywą, stwarza system spontanicznej możliwości przyłączania przedszkola/szkoły do programu, co jest dla nich nobilitacją i realną korzyścią (otrzymują np. specjalne materiały edukacyjne dla placówki, nauczycieli i rodziców z zakresu żywienia i aktywności fizycznej, m.in. plakaty).

Przedszkole/szkoła, które pomyślnie wdrożą program zgodnie z opracowanymi kryteriami, otrzymają certyfikat Szkoły / Przedszkola Przyjaznej Żywieniu i Aktywności Fizycznej.

W ramach projektu w naszym przedszkolu będą:

  • organizowane zajęcia motywujące dzieci do samodzielnych prozdrowotnych wyborów
  • wystawiane prace plastyczne promujące zdrowe żywienie
  • rozwijane zdolności przedszkolaków i ich wiedzy kulinarnej zgodnej z zasadami racjonalnego żywienia
  • przeprowadzane zajęcia gimnastyczne
  • realizowane treści związane z aktywnością fizyczną w oparciu o metodę projektu.

Oprócz tego, dla rodziców i opiekunów pojawi się oferta zajęć, warsztatów, pogadanek o tematyce racjonalnego żywienia, aktywności fizycznej oraz imprez sportowych.

Przewidywane efekty programu

Najważniejsze punkty końcowe osiągnięte po okresie realizacji programu to:

  • zwiększenie poziomu wiedzy o roli żywienia i aktywności fizycznej wśród uczniów, ich rodziców i personelu pracującego z uczniami na terenie szkół i przedszkoli – zaproponowano szereg mierzalnych wskaźników tej oceny,
  • poprawa sposobu żywienia i poziomu aktywności fizycznej wśród uczniów,
  • uwidoczniony, choć być może odroczony w czasie, trend spadkowy lub przynajmniej zahamowanie wzrostu nasilenia otyłości i nadwagi wśród dzieci i młodzieży.

 

 

SwissContributionProgramme_logo_TEXTministerstwo-zdrowiaiziz_logo

 

top