Ekozłotnik

image00

Nie oddziedziczyliśmy Ziemi po naszych przodach.

Pożyczyliśmy ją od naszych dzieci.

Lester Brown

Program edukacji ekologiczno-przyrodniczej dla dzieci w wieku przedszkolnym  „EKOZŁOTNIK”

 

Piękny, fascynujący i tajemniczy świat przyrody dostarcza nam wielu pozytywnych doznań, cieszy i wzrusza. Obcowanie z przyrodą daje spokój, radość, odpoczynek, dlatego też od najwcześniejszych lat życia człowieka należy tak organizować jego doświadczenia, aby mógł się o tym przekonać, tak kształtować jego sposób myślenia i zachowania, aby w przyszłości umiał i chciał o nią zadbać. Gdy dzieci w wieku przedszkolnym wychowamy w umiłowaniu przyrody możemy żywić nadzieję, że będzie ono towarzyszyć im w ciągu całego życia. Niezwykle ważnym jest zatem, by edukację przyrodniczą rozpoczynać już wśród najmłodszych dzieci, najbardziej podatnych na wpływy wychowawcze. Dzieci dużo bardziej niż dorośli są wrażliwe na zmianę, są wnikliwymi obserwatorami otaczającego je świata, z ogromną wrażliwością, zaciekawieniem i prawdziwą radością wchodzą w bezpośredni kontakt z przyrodą. Dlatego należy jak najwcześniej pokazywać dzieciom świat przyrody, zachęcać do obcowania z nią, do dbania o środowisko przyrodnicze, wyjaśniać zależność, a w zasadzie jedność człowieka z przyrodą.

Program Ekozłotnik jest przyrodniczym programem edukacji przedszkolnej wspomagającym rozwój aktywności dzieci poprzez rozbudzanie potrzeb poznawczych, zwracanie uwagi na piękno i różnorodność otaczającego świata.

Celami ogólnymi programu są:

1 Zbliżenie do świata przyrody poprzez rozbudzanie potrzeby obcowania ze środowiskiem przyrodniczym, stwarzanie okazji do bezpośrednich kontaktów z przyrodą  oraz obserwowanie i poznawanie zjawisk przyrodniczych;

2 Wyrobienie postawy proekologicznej oraz szacunku dla otaczającego świata przyrody;

3 Rozbudzanie poczucia odpowiedzialności za środowisko, kształtowanie aktywnych postaw związanych z ochroną środowiska;

Przyjęte cele realizowane są w następujących obszarach edukacji przyrodniczej:

1 Obserwowanie, eksperymentowanie i odkrywanie bogactwa przyrody w ciągu całego roku;

2 Ochrona środowiska przyrodniczego;

 

top