Piękna Nasza Polska Cała!

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny
„Piękna Nasza Polska Cała”

Honorowy patronat nad Projektem objęli:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Witold Stępień – Marszałek Województwa Łódzkiego
Jacek Lipiński – Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego
Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola,
Wydawnictwo Edukacyjne MAC,
Telewizja Łódzka,
Telewizja Aleksandrowski Kurier,
Zespół ludowy Rokiczanka

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny Piękna Nasza Polska Cała jest odpowiedzią
na wyjątkowe święto Polaków – 100 rocznicę odzyskania niepodległości.
Autorem i koordynatorem Projektu jest Ludmiła Fabiszewska –
nauczyciel Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Juliana Tuwima w Aleksandrowie Łódzkim
Temat, jakże ważny i poważny – jednak może i powinien być zrozumiały także
dla najmłodszych odbiorców. Wiek przedszkolny i wczesnoszkolny to właściwy czas
na rozbudzenie w dziecku świadomości kim jest i skąd pochodzi.

Cele ogólne :
Kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie na piękno,
folklor i tradycje Polski.
Kształtowanie tożsamości narodowej dzieci.
Cele szczegółowe:
Poznanie historii państwa polskiego i symboli narodowych.
Poznanie tradycji, zwyczajów, obrzędów ludowych z regionów Polski i Kresów
Poznanie tańców ludowych i potraw regionalnych.
Wzmacnianie poczucia radości i dumy z bycia Polakiem.
Integracja placówek edukacyjnych z Polski i Kresów

Projekt jest zgodny z obowiązującą Podstawą Programową
i kierunkiem polityki oświatowej MEN

 

 

 

top