Cały Wrocław Czyta

Projekt jest skierowany do wrocławian i wszystkich placówek edukacyjnych Wrocławia, które uczestniczyły lub chcą uczestniczyć w akcji „Cały Wrocław czyta”. Jego zadaniem jest podnoszenie kompetencji czytelniczych i komunikacyjnych dzieci i młodzieży oraz kształtowanie postaw związanych z edukacją alternatywną: kreatywność, oryginalność i nietuzinkowość w postrzeganiu szkoły XXI wieku.
Ideą projektu jest stawianie na terenie miasta oficjalnych skrzyneczek do bookcriossingu oraz stworzenie na terenie placówek przez dzieci i młodzież tzw. „bajecznych ławeczek”, które służyć będą akcjom czytelniczym, działaniom artystycznym i bookcrossingowi.

Cel akcji i projektu: Promocja Wrocławia jako Europejskiej Stolicy Kultury 2016 w kontekście rozwijania i propagowania idei czytania wśród dzieci i młodzieży w Polsce i w Europie.
• propagowanie idei czytania wśród dzieci i młodzieży oraz mieszkańców miasta w ramach akcji „Cały Wrocław czyta”,
• integracja mieszkańców Wrocławia wokół „bajecznych ławeczek”,
• odkrywanie przez dzieci i młodzież ciekawych, oryginalnych miejsc na kulturalnej mapie miasta, które służyć będą popularyzacji czytania.

1. Miejsce wykonania zadania: Wrocław

2. Realizator projektu:
Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego we Wrocławiu i Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

3. Adresaci projektu:
Przedszkolaki, uczniowie, uczestnicy zajęć w MDK, studenci, wrocławianie.

4.Partnerzy projektu:
Wydział Edukacji i Wydział Kultury Urzędu Miejskiego we Wrocławiu, Biuro Prasowe Prezydenta, ZN im. Ossolińskich, Teatr Lalek, Dworzec Główny PKP, Hala Stulecia, Stadion Miejski, Ogród Botaniczny, galerie handlowe we Wrocławiu: Sky Tower, Arkady Wrocławskie, banki: Raiffeisen Polbank, Biblioteka Miejska i Wojewódzka we Wrocławiu, Hala Stulecia, Akademia Sztuk Pięknych, Uniwersytet Wrocławski.

5. Partnerzy medialni: Polskie Radio Wrocław, Gazeta Wrocławska, TVP 3 Wrocław.

 

skrzyneczki_aktualne

top