STOP-SMOG

Projekt edukacyjny „STOP-SMOG” został zainicjowany przez EkoCentrum Wrocław i skierowany do wrocławskich przedszkoli. Pozwala on w prosty sposób zapoznać dzieci z pojęciem smogu i zanieczyszczenia powietrza.

Cel główny projektu:
Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej w zakresie problemu złej jakości powietrza, w tym szczególnie problemu niskiej emisji w województwach południowo-zachodniej Polski

Cele szczegółowy:
1) Dostarczenie kompleksowej wiedzy grupom docelowym oraz ogółowi obywateli o skutkach zdrowotnych złej jakości powietrza, głównych przyczynach tego stanu oraz sposobach przeciwdziałania jemu
2) Aktywizacja poprzez szkolenie i współpracę liderów lokalnych na rzecz działań eliminujących „niską emisję” w ich miejscach zamieszkania i gminach, uzyskanie efektu kaskadowego, przekazanie wiedzy i włączenie do pomocy innych ludzi

Organizatorem projektu „Od niskiej emisji do wysokiej jakości powietrza” jest Dolnośląski Alarm Smogowy, Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA oraz Fundacja Ekorozwoju.

top