Kadra pedagogiczna

W przedszkolu pracuje doświadczona, kompetentna i życzliwa kadra pedagogiczna oraz personel administracyjno-obsługowy.

Kadra pedagogiczna dba o własne doskonalenie zawodowe i podnoszenie jakości pracy z dziećmi. Nieustannie wzbogaca swoją wiedzę i umiejętności zawodowe korzystając z różnych form doskonalenia – studia, kursy, warsztaty, konferencje, seminaria. Nauczycielki w swoich oddziaływaniach stosują aktywizujące metody i formy pracy, rozwijając ciekawość poznawczą oraz aktywność twórczą każdego dziecka. Kadra przedszkola dba o przyjazną atmosferę w przedszkolu i jest otwarta na współpracę z rodzicami.

DYREKCJA

 • Dyrektor: mgr Robert Siwy
 • V-ce Dyrektor: mgr Magdalena Świerczyńska

NAUCZYCIELE

 • Nauczycielka: mgr Anna de Ostoja Starzewska
 • Nauczycielka: mgr Agnieszka Uher
 • Nauczycielka: mgr Monika Szaro
 • Nauczycielka: mgr Agata Podskarbi-Malik
 • Nauczycielka: mgr Teresa Migocka
 • Nauczycielka: mgr Karolina Becla
 • Nauczycielka: mgr Małgorzata Jandała
 • Nauczycielka: mgr Angelika Morawiec
 • Nauczycielka: mgr Joanna Bąk
 • Nauczycielka: mgr Natalia Maluszczak-Brzozowska

POMOC NAUCZYCIELA

 • Pomoc nauczyciela: Wioletta Smalec
 • Pomoc nauczyciela: Iwona Komza

POMOC TECHNICZNA

 • Pomoc techniczna: Dorota Górska
 • Pomoc techniczna: Mariola Łapot
 • Pomoc techniczna: Dorota Brennensthul
 • Pomoc techniczna: Iwona Michałowska
 • Pomoc techniczna: Joanna Szwedzka

 

top