Bezpieczeństwo i rozwaga- to przedszkolak wie i innym pomaga

 

„Bezpieczeństwo i rozwaga – to przedszkolak wie i innym pomaga” jest projektem ogólnopolskim adresowanym do przedszkoli w miastach, w których znajdują się spółki grupy EDF. Do współpracy zostały zaproszone placówki z Warszawy, Gdańska, Gdyni, Zielonej Góry, Torunia, Krakowa i Wrocławia.
Celem projektu jest uwrażliwianie dzieci na konieczność zachowania bezpieczeństwa wdomu, w przedszkolu, czy też w środowisku zewnętrznym. Poprzez wspólną zabawę edukacyjną dzieci poznają sposoby przeciwdziałania różnym niebezpieczeństwom. W projekcie bierze udział całe przedszkole – dzieci z wszystkich grup wiekowych.

Od lutego do maja realizowane będą poszczególne zadania, m.in.:

  1. powtarzanie poznanych dotychczas zasad, utrwalenie wiedzy,abezpieczny
  2. organizowanie spotkań z przedstawicielami służb bezpieczeństwa,
  3. organizacja zimowych zawodów sportowych,
  4. organizacja konkursu plastycznego związanego z bezpieczeństwem szeroko rozumianym,
  5. przygotowanie prezentacji multimedialnej i kroniki Bezpiecznego Przedszkolaka podsumowujących wszelkie działania realizowane podczas trwania projektu,
  6. nauka wierszyków i piosenek tematycznych,
  7. przygotowanie krótkich scenek sytuacyjnych opisujących bezpieczne zachowanie.

Występ zostanie również zaprezentowany podczas finału, który rozegrany zostanie 31 maja 2016r. w Fundacji EDF Polska w Rybniku, w siedzibie koordynatora. Finalny konkurs będzie miał formę quizu. Finaliści, biorący udział w finale zostaną zaproszeni wraz z rodzicami oraz nauczycielami. Organizatorzy zapewnią atrakcje podczas pobytu oraz pokryją wszelkie koszty przyjazdu do Rybnika. Projekt koordynowany jest przez Przedszkole nr 37 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 13 w Rybniku.  

 

 

EDF_Logo_master_v_F

top