Mamo, Tato wolę wodę – sprawozdanie

By admin on Styczeń 13, 2013 in 2012/2013 with No Comments

Sprawozdanie z realizacji Programu: Mamo, Tato wolę wodę
w dniach od 3.12.2012r do 7.12.2012r

 Główne założenie programu:
Program edukacyjny na rzecz promowania  prawidłowych nawyków żywieniowych.

Program „Mamo, Tato wolę wodę”  jest programem kreatywnym oraz praktycznym. Podczas jego realizacji w toku praktycznej działalności dzieci wzbogaciły swoją wiedzę dotyczącą występowania wody w przyrodzie, zastosowania jej w życiu codziennym oraz jej znaczenia dla życia ludzi, roślin i zwierząt.
Zajęcia zostały zorganizowane w grupach dzieci 4 i 5 letnich ( gr. II, III, IV i V) zgodnie ze scenariuszami i kartami pracy dostarczonymi przez Organizatora Konkursu.

Zrealizowano następujące treści  programowe:

 • Zapoznanie dzieci z pacynką „Zdrojka”- bohaterem projektu.
 • Poznanie pojęć woda, źródło, zdobycie wiedzy o występowaniu wody na świecie oraz jego znaczeniu dla przyrody.
 • Wykonanie prac plastycznych w zespołach na temat „Woda, a życie człowieka”- „Woda, a rośliny”- „Woda, a zwierzęta”.
 • Przeprowadzenie zabaw ruchowych min.: Żabki do stawu, Slalom-rzeczka, Ptaszkom chce się pić, Skaczemy po kałużach.
 • Zapoznanie dzieci z „Modelowym talerzem żywieniowym”.
 • Wykonanie talerza żywieniowego- pracy plastycznej w postaci przyklejenia obrazków produktów żywnościowych.
 • Uświadomienie dzieciom jak ważne jest regularne spożywanie posiłków o ustalonej porze oraz ile posiłków dziennie należy spożywać. Rozróżnianie zdrowych produktów od niezdrowych.
 • Wykorzystanie zbudowanego z klocków ludzika dla zobrazowania, że ciało człowieka składa się w większości z wody. Poznanie funkcji, jakie pełni woda w organizmie.
 • Zabawy badawcze z wodą- obserwowanie jej właściwości w różnych stanach skupienia.
 • Przeprowadzenie eksperymentu „Skąd się biorą bąbelki”
 • Zabawy ruchowe min.: Ruch to zdrowie, Zdrowie.
 • Zabawa ze Zdrojkiem „Dokończ zdanie”
 • Zabawa ruchowa „ Jak należy oszczędzać wodę”- rywalizacja zespołowa.
 • Zabawa ruchowa, „ Do czego potrzebna jest woda”- przedstawienie za pomocą gestów i rekwizytów zastosowania wody w życiu codziennym.
 • Wykonanie pracy plastycznej w formie plakatu na temat wykorzystania wody w życiu codziennym.
 • Poruszanie kwestii oszczędzania wody i świadomości ekologicznej, zapoznanie dzieci ze sposobami oszczędzania wody.

Ponadto w każdej sali został utworzony kąciki umożliwiający stały dostęp do wody pitnej.

Niewątpliwie jedną z najciekawszych form aktywności dla dzieci były zajęcia plastyczne. Zaprojektowanie prac pt: „ Moja wodna przygoda ze Zdrojkiem” pozwoliło dzieciom rozwinąć umiejętności zgodnego i harmonijnego działania w grupie. Dzieci były zafascynowane różnorodnymi eksperymentami wodnymi, które mieliśmy okazję zrealizować podczas trwania zajęć np. „Skąd się biorą bąbelki”, „Oczyszczanie wody”, czy zabawy badawcze z wodą w różnych stanach jej skupienia. Każda część ćwiczeń była interesująca oraz w inny sposób aktywowała i motywowała dzieci do wspólnego działania.

Podczas zajęć pt. „ Wolę wodę, bo daję siłę i zdrowie” dzieci wykonały swój własny model talerza żywieniowego, oczywiście zgodny z przyjętą wcześniej normą. Prace były różnorodne, każda kreatywnie zaprojektowana, przedstawiała indywidualne jadłospisy dzieci. Przedszkolaki były zadowolone, iż mogły zaprezentować swój wytwór przed całą grupą.  Zabawa konstrukcyjno-manipulacyjna, zwana „ludzik” gdzie dzieci za pomocą klocków, miały za zadanie stworzyć zdrojka również cieszyła się wielkim powodzeniem.

W ramach Programu dzieci realizowały także cykl zabaw i ćwiczeń gimnastycznych. Aktywności ruchowe dostarczyły przedszkolakom nie tylko nowych umiejętności i wiedzy, ale również wiele pozytywnych emocji. Pomiędzy ćwiczeniami nauczycielki przypominały o utracie wody z organizmu i konieczności uzupełniania jej niedoboru. Dzieci bardzo chętnie piły wodę jednocześnie uświadamiając sobie, że: „aby zdrowo żyć trzeba wodę często pić”.

Podsumowując należy podkreślić, że przeprowadzony program jest doskonałym przykładem kształtowania prozdrowotnych nawyków żywieniowych wśród najmłodszych. Poprzez wspólną zabawę oraz podejmowanie różnorodnych aktywności, dzieci zdobyły wiele cennych informacji, które będą mogły zastosować w praktyce np. wiedzą w jaki sposób oszczędzać wodę w gospodarstwie domowym. Ponadto przedszkolaki poprzez praktyczne działania poszerzyły swoją wiedzę na temat roli wody, właściwego odżywania oraz aktywności fizycznej dla zdrowia i dobrego samopoczucia.

Zapraszamy do galerii zdjęć wykonanych w trakcie realizacji Programu

top