Zebranie organizacyjne

By Anna de on sierpień 23, 2021 in 2018/2019 Ogłoszenia with No Comments

Zebranie organizacyjne

Szanowni Rodzice !

Zapraszamy na zebranie organizacyjne do Przedszkola Nr 24 ul. Dębicka 31 wg. następującego harmonogramu:

30.08. 2021 r. dzieci 3- letnich rocznik 2018 godz.16.00

30.08. 2021 r. dzieci 4- letnich rocznik 2017 godz.17.00

31.08. 2021 r. dzieci 5- letnich rocznik 2016 godz.16.00

31.08. 2021 r. dzieci 6- letnich rocznik 2015 godz.17.00

UWAGA!!!!

Ze względów sanitarnych na zebranie zapraszamy jednego rodzica zaopatrzonego w środki ochrony osobistej.

Rodzice ubiegający się o zwolnienie z opłaty stałej za przedszkole z tytułu posiadania statusu rodziny wielodzietnej, powinni wydrukować poniższy dokument, wypełnić go, odręcznie podpisać i wraz z dołączonymi aktami urodzenia dostarczyć do przedszkola w zamkniętej kopercie do dnia 10 września 2021 r.

WNIOSEK O ZWOLNIENIE Z OPŁATY STAŁEJ

Prosimy również o wydrukowanie, wypełnienie i podpisanie deklaracji i dostarczenie jej na zebranie organizacyjne.

DEKLARACJA

Na zebraniu zostaną omówione szczegóły dotyczące funkcjonowania przedszkola w roku szkolnym 2021/22.

top