Organizacja roku szkolnego Przedszkola nr 24

By Anna de on Lipiec 9, 2020 in 2018/2019 Ogłoszenia with No Comments

Organizacja roku szkolnego Przedszkola nr 24

Informujemy, że spotkanie organizacyjne odbędzie się 31.08.2020 o godz. 17.00 w Przedszkolu nr 24, tylko w przypadku zniesienia obostrzeń COVID-19.
Ostateczny termin spotkania będzie potwierdzony po 15.08.2020 r.

Prosimy Rodziców, aby na spotkanie przynieśli wypełnione deklaracje oraz w przypadku rodzin wielodzietnych (3 dzieci i więcej) uzupełnionego wniosku o zwolnienie z opłaty stałej wraz z kserokopią aktów urodzenia dzieci poświadczoną za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem.

Do dnia 04.09.2020 r. należy dostarczyć do Intendenta ewentualne zaświadczenie o alergii pokarmowej dziecka wystawione przez lekarza.

Wszelkie informacje na temat opłat za znajdują się w Statucie Przedszkola nr 24 http://przedszkole.sp24.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2018/04/Za%C5%82%C4%85cznik-Nr-1-do-Statutu-P24.pdf

Opłata za wyżywienie dziecka wynosi 9,20 PLN za dzień.

Dyrekcja ZSP nr 14

top