Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Każdy Przedszkolak dobrze wie, jak przez ulicę przechodzi się”

By Agnieszka U. on Marzec 4, 2019 in 2018/2019 Bez kategorii Ogólne with No Comments

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Każdy Przedszkolak dobrze wie, jak przez ulicę przechodzi się”

Przedszkole nr 24 ogłasza ogólnopolski konkurs plastyczny
pt. „Każdy przedszkolak dobrze wie, jak przez ulicę przechodzi się”

Regulamin konkursu:

1. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci przedszkolnych w wieku 4 – 6 lat.
2. Technika wykonania prac – dowolna, płaska, format A-3 i A-4.
3. Każde przedszkole może przesłać maksymalnie 3 prace.
4. Kryteria oceny prac: samodzielność wykonania, walory estetyczne.
5. Każda praca powinna być opatrzona metryczką (imię i nazwisko dziecka, wiek, dokładny adres przedszkola, telefon przedszkola, imię i nazwisko opiekuna, e-mail opiekuna oraz zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w konkursie (wzór poniżej).
6. Prace należy nadesłać do 30 marca 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Przedszkole nr 24 we Wrocławiu

ul. Częstochowska 42

54-031 Wrocław

z dopiskiem „Konkurs plastyczny”

7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10 kwietnia 2019 r. .
8. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej przedszkola.
9. Wszystkie nadesłane prace zostaną wyeksponowane w przedszkolu.
10. Nagrody i dyplomy zostały przewidziane dla I, II i III miejsca.
11. Zostaną one przesłane pocztą.
12. Każdy nauczyciel i każde dziecko otrzyma dyplom za udział przesłany drogą mailową.
13. Prace pozostają do dyspozycji organizatora konkursu. Udział w konkursie jest jednoznaczny z przyznaniem prawa do wykorzystania prac oraz danych personalnych w celu popularyzacji konkursu (zgody do podpisania znajdują się w załączniku wraz z metryczką).

Organizatorzy konkursu:

Anna Piskozub- aniapiskozub@wp.pl

Natalia Brzozowska- natalia_brzozowska1@o2.pl

W temacie e-maila prosimy wpisać: „Konkurs plastyczny”

GORĄCO ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W NASZYM KONKURSIE!!!

top