Niezwykła przygoda mojego Misia

By Agnieszka U. on Styczeń 25, 2018 in 2017/2018 Bez kategorii Ogłoszenia with No Comments

Niezwykła przygoda mojego Misia

Przedszkole nr 24 we Wrocławiu serdecznie zaprasza do udziału

w I Ogólnopolskim Konkursie plastyczno – literackim dla nauczycieli, rodziców i dzieci na:

Opowiadanie lub bajkę pt. „Niezwykła przygoda mojego Misia”

 

Nauczyciele lub rodzice/opiekunowie piszą opowiadanie, bajkę, a dzieci wykonują pracę plastyczną do wysłuchanego tekstu.

Cele konkursu:

 • rozbudzanie kreatywności oraz zdolności twórczego myślenia,
 • wspomaganie rozwoju umiejętności językowych,
 • upowszechnianie kultury żywego słowa.

Regulamin konkursu:

 • Konkurs przeznaczony jest dla dzieci 4, 5 i 6- letnich,uczęszczających do przedszkoli w całej Polsce.
 • Format prac- A4, technika dowolna, płaska
 • Prace zostaną ocenione przez niezależną komisję powołaną przez organizatora.
 • Kryteria oceny: pomysłowość w ujęciu tematu, walory artystyczne, samodzielność wykonania pracy, wykorzystanie różnorodnych technik plastycznych.
 • Każda praca musi zawierać czytelnie wypełnioną metryczkę (litery drukowane) przyklejoną z tyłu pracy (imię i nazwisko dziecka, wiek, nazwa i adres placówki, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego, adres e-mail). Do każdej pracy plastycznej, proszę dołączyć tekst opowiadania/bajki
 • Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dzieci i nauczycieli (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Z 2002 nr 101 poz. 926). Nadesłanie pracy na konkurs stanowi jednocześnie zgodę na jej publikację dla celów reklamowych konkursu.
 • Prace plastyczne nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność Organizatora.
 • Prace niepełne (bez dołączonego tekstu) nie będą brane pod uwagę.
 • Dla laureatów 3 pierwszych miejsc przewidziano dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Podziękowania otrzymają wszyscy nauczyciele, które zostaną przesłane na podane w metryczce adresy e-mail.
 • Przewidziano nagrodę dodatkową, dla przedszkola, któremu uda się wysłać pracę z jak największą liczbą znaczków pocztowych. Znaczki z listu zostaną przekazane na cele charytatywne.
 • Termin nadsyłania/składania prac: 28.02.2018 r. (decyduje data stempla pocztowego)
 • Rozstrzygnięcie konkursu: 9.03.2018 r.

Wyniki zostaną opublikowane na stronach internetowych :

www.przedszkole.sp24.wroclaw.pl

www.blizejprzedszkola.pl

Prace zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej w przedszkolu

Prace należy wysłać z dopiskiem „Konkurs Literacki” na adres:

Przedszkole nr 24

ul. Częstochowska 42

54-031 Wrocław

Osoby odpowiedzialne: Agnieszka Uher, Agata Podskarbi- Malik

top