Wybór wykonawcy usług restauracyjnych, na rzecz ZSP nr 14 we Wrocławiu

By Anna de Ostoja Starzewska on Maj 22, 2017 in 2016/2017 Ogólne with No Comments

Wybór wykonawcy usług restauracyjnych, na rzecz ZSP nr 14 we Wrocławiu

WYBÓR WYKONAWCY USŁUG RESTAURACYJNYCH NA RZECZ ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO NR 14 WE WROCŁAWIU – Ogłoszenie o zamówieniu

WYBÓR WYKONAWCY USŁUG RESTAURACYJNYCH NA RZECZ ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO NR 14 WE WROCŁAWIU OGŁOSZENIE – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

WYBÓR WYKONAWCY USŁUG RESTAURACYJNYCH NA RZECZ ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO NR 14 WE WROCŁAWIU – Informacja w trybie art. 86, ust. 5 ustawy PZP

WYBÓR WYKONAWCY USŁUG RESTAURACYJNYCH NA RZECZ ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO NR 14 WE WROCŁAWIU - Informacja w trybie art. 86, ust. 5 ustawy PZP WYBÓR WYKONAWCY USŁUG RESTAURACYJNYCH NA RZECZ ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO NR 14 WE WROCŁAWIU - Informacja w trybie art. 86, ust. 5 ustawy PZP cd

top