Sprzątanie Świata

By Anna de Ostoja Starzewska on Wrzesień 23, 2018 in with No Comments

'

Sprzątanie świata to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Nasze przedszkole prowadzi działania propagujące ograniczanie powstawania odpadów, selektywną zbiórkę i recykling. Działaniom tym towarzyszy cała gama innych działań: zakładanie zieleńców, sadzenie drzew, krzewów i kwiatów, organizowane wystawy, festyny, koncerty, zabawy, ogniska. Niniejsza akcja angażuje i integruje społeczności lokalne.

21 września nasz Przedszkolaki czynnie włączyły się do Ogólnopolskiej Jubileuszowej akcji – Sprzątania Świata.

top